Қидириш   

» » “Ҳамширалик иши ” йўналиши бўйича тест саволлари

“Ҳамширалик иши ” йўналиши бўйича тест саволлари
16 февраль 2016,   кўрилган: 9953

“Ҳамширалик иши ” йўналиши

1. Ҳамширанинг мажбуриятлари нималардан иборат?
2.Беморга йўналтирилган парваришни амалга оширадиган ҳамширада қандай ҳислатлар ва сифатлар мавжуд бўлиши керак?
3. Шифокор кўрсатмалари беморга тўғри келмаса, ҳамшира шифокор билан маслаҳатлашиши керакми?
4. Ҳамширалик ишига Ф. Найтингейл берган таърифни кўрсатинг:
5.Агар кимдир беморнинг қизикишларига зарар етказишга ҳаракат қилса, ҳамшира эса ўз билимларига асосланган ҳолда, катъиян беморнинг кизиқишларини ҳимоя қилса, парвариш кимга йўналтирилган бўлади?
6. Тариxда тиббиёт ривожланмасдан олдин беморларни кимлар даволаган?
7. Ф. Найтингейлнинг энг машҳур китоби қандай номланади?
8. Ўзбекистонда биринчи бўлиб Ф. Найтингейл медалига сазовор бўлган ҳамшира ким?
9. Қадимда шифоxоналарда ўлим сонининг кўплиги нимага боғлик бўлган?
10. Ф. Найтингейл фикрича ҳамширалик ишида нималар катта аҳамиятга эга?
11. бутун дунёда ҳамширалик ишининг асосчиси сифатида тан олинган.
12. Соғлом болаларда сут тишлари қачон чиқади?
13. Ўз-ўзини парвариш қилиш - бу нима?
14. Носаломатлик асосида нима ётади?
15. Носаломатлик - бу нима?
16. Инсон соғлиғи учун ким маъсул?
17. Диарея нима?
18.ЖССТ бўйича «саломатлик» тушунчасини кўрсатинг?
19. Саломатлик билан боғлик муҳим қонсепсияларни кўрсатинг.
20. Саломатликка тиббиёт тарафдан таъриф беринг.
21. Саломатликка қандай омиллар таъсир этади?
22.Касаллик-бу нима?
23. Тез шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш xизмат тури қайси xизмат турига киради?
24. Ёш болаларда темир етишмаслигининг асосий сабаблари.
25. Шифоxонанинг асосий таркибий қисмларига нималар киради?
26. Қайси витамин етишмаслиги рахитга олиб келади ?
27.Тиббий ҳужжатлар қандай ҳужжат ҳисобланади?
28. Ўн икки бармоқ ичак ярасида оғриқ қачон бўлади?
29. Зарарли одатларга нималар киради?
30. Оғир беморларни парвариш қилишда ҳамширанинг жисмоний зўриқишига дучор бўлишида асосан қайси соҳани шикастланиши кузатилиши мумкин?
31. Ётоқ яра бу…?
32. Ётоқ яраларни биринчи даражасида қандай ўзгаришлар бўлади?
33. Ётоқ яралар тананинг қайси соҳаларида кам учрайди?
34. Ётоқ яралар кимларда кузатилади?
35. Буйрак касалликларини қайси тахлили орқали аниқланади?
36. Овқатланиш нима?
37. Меъёрда соғлом одам кунига нечи марта овқатланиши лозим?
38. Қабзият нима?
39. Беморларни субъектив текширувларига нималар киради?
40. Товуш хусусиятларига қараб текширилаётган орган ҳолати, орган чегаралари аниқлаш методи нима деб айтилади?
41. Перкуссия моҳияти нима?
42. Беморни объектив текширувларига нималар киради?
43. Беморларнинг қандай ҳолатлари мавжуд ?
44. Артериал босим нима?
45. Лимфа тугунларининг тез катталашуви қандай касалликдан дарак бериши мумкин?
46. Перидурал нима?
47. Анестезия нима?
48. Нафас шовқинлари ўзининг хусусиятларига кўра нечи xил бўлади?
49. Ўпкадаги газлар миқдорини ҳисоблаш қандай асбоб ёрдамида амалга оширилади?
50. Аритмия нима?
51. Ҳамширалик касаллик тариxи қандай ҳужжат ҳисобланади?
52. Ҳамширалик жараёни- бу?
53. Ҳамширалик жараёнининг биринчи босқичи қандай номланади?
54. Аускултация нима?
55. Дори воситаларини нафас йўли орқали организмга киритилиши қандай номланади
56. Метеоризм нима ?
57. Ҳамширалик жараёнининг 3-босқичини мақсади нимадан иборат?
58. Ҳамширалик жараёнининг 4-боскичи ўз ичига нималарни олади?
59. Инфекция лотинча сўздан олинган бўлиб, қандай маънони билдиради?
60. Бош, кийим битлари қандай оғир юкумли касалликларни олиб келади?
61. Гипертермия нима?
62. Гематурия нима?
63. ЎРВИга кирадиган касалликлар.
63. Дезинфекция нима?
64. Меxаник усулда тозалаш қандай амалга оширилади?
65. Стерилизациядан олдин барча тиббий буюмлар нима мақсадда тозаловдан ўтказиш
зарур?
66. Зарарсизлантирувчи моддалар кўзга тушганда қандай чора кўрилади?
67. Ичак юқумли касалликларига қандай касалликлар киради?
68. Стерилизация деганда нимани тушунасиз?
69. Дорихоналарда тайёрланадиган стерил эритмаларни сақланиш муддати неча кун?
70. Тампонлар қандай ҳолатларда ишлатилади?
71. Қандай ҳолатларда беморларни сунъий овқатлантириш лозим?
72. Гастростома нима?
73. Ректал сунъий овқатланиш нима?
74.Парентерал овқатланиш нима?
75. Тозаловчи хўқна ўтказишга моънеликлар?
76. Тўлиб кетган қовуқни бўшатиб бўлмаслик ва сийдик йўлига тош қисилиб қолиши нима дейилади?
77. Ятрогения нима?
78. Ипоxондрик синдром деганда нимани тушунасиз?
79. Лавозимни суистеъмол қилиш қайси жавобда тўғри келтирилган?
80. Маъмурий xатолар деганда нимани тушунасиз?
81. Интизом xатолари деб нимага айтилади?
82.Иккиламчи профилактикани кўрсатинг.
83. Бир десерт қошиқда қанча миқдорда дори модда бўлади?
84. Эҳтиёж-нима?
85.Марказий асаб тизимига қайсилар киради?
86.Нерв тизимининг структура бирлиги қандай номланади?
87.Орқа мия шартли равишда неча қисмга бўлинади?
88.Рефлексларнинг қандай турлари бор?
89.Ҳушида бўлмаган беморларни ҳамшира қандай овқатлантиради?
90.Ишемик инсультнинг келиб чиқиш сабаби қайси?
91.Менингит нима?
92.Менингитда асосий текшириш усули қайси?
93.Нерв тизими юқумли касалликларда ҳамшира парвариши қандай ўтказилади?
94.Бел –думғаза радикулитида ҳамширалик парвариши нималарни ўз ичига олади?
95. Аллергик диатезда қайси маҳсулотлар мумкин эмас?
96. Бош мия ўсмаларида операциядан сўнг ҳамширалик парвариши хусусиятлари қандай?

97. Ретроград амнезия нима?
98. Бош мия лат еганда миянинг қайси қисми шикастланади?
99. Бош мия ўсмасида бош оғриғи қандай бўлади?
100. Мия жарохатларидаги рухий ўзгаришлар қайсилар?
101.Орқа мия шикастларида ҳамширалик парвариши нималарни ўз ичига олади?
102. Чақалоқлар асаб тизими касалликларини чиқарувчи сабаблар қайсилар?
103. Вегетатив асаб тизими қандай тизимларга бўлинади?
104. Мигрен хуружида қандай ёрдам кўрсатилади?
105.Марказий фалажланишга хос белгилар қайсилар?
106. Паркинсонизмга хос бўлган белгилар қайсилар?
107.Энцефалит бу-
108. Мия чайқалишига хос бўлган белгилар қайсилар?
108. Юз нервининг яллиғланишига хос бўлган белгилар қайси?
109. Учламчи нерв невралгиясига хос бўлган белгилар кайсилар?
110.Менингиал белгиларга қайсилар киради?
111. Анафилактик шокда қандай ёрдам кўрсатилади?
112. Ҳақиқий нарсани бузиб , нотўғри идрок этиш нима деб аталади?
113.Билиш фаолияти нечта элементдан ташкил топган?
114. Галлюцинация нима?
115. Овқатдан бош тортган беморларни қандай овқатлантирилади?
116. Ишемик инсультда қайси дорилар мумкин эмас?
117. Бош миянинг энса қисмида қандай марказлар жойлашган?
118. Мияча фаолиятини қандай текширилади?
119. Периферик асаб тизими касалликларидан энг кўп учрайдигани қайси?
120. Бош мия шикастланишида ҳамширалик парвариши қандай ўтказилади?
121. Ҳалқум неча қисмдан иборат
122. Аденоид бу-
123. Аденоид симптоми бўла олмайди:
124. Вирусли гепатитларда тери ранги қандай бўлади?
125. Ташқи бурун скелети нималардан иборат?
126.Нормада бурун ён бўшлиқлари ичида нима мавжуд?
127. Фронтит- бу:
128. Бурун бўшлиғининг ички девори нима билан чегараланади?
129. Ўткир отитларни даволашда қайси даволаш усули қўлланилмайди?
130. Кохлеар неврит сиптоми бўла олмайди:
131.Отитларда қайси антибиотикларни юбориш таъқиқланади?
132.Гипосмия бу ...
133.Ўткир тумовни даволаш:
134. Бурундан кучли қон кетаётганда қайси ёрдам қўлланилмайди?
135. Бурун чипқони буруннинг қайси соҳасида кўпроқ учрайди?
136. Ноғора парда қулоқнинг қайси бўлимларини бир-биридан ажратиб туради.
137. Қулоқ чиркига хос бўлмаган симптомни аниқланг.
138. Ноғора парда шикастланганда 1-ёрдамни кўрсатинг:
139. Катарал отитларда асосий симптон бўла олмайди:
140. Ўткир ангина нима?
141. Тонзиллэктомиядан кейин беморлар қачон овқатлантирилади?
142.Ҳалқумни текшириш усули нима дейилади?
143. Сурункали тонзиллитнинг оддий формасида даволаш қайси усулда олиб борилади?
144. Доимий ўта нам ва қуруқ ҳаво чанглар, газлар қайси ринитлар ривожланиши учун сабаб бўлади?
145. Вазомотор ринитларнинг асосий симптомларини айтинг?
146. Тюбаж қайси касалликда қўлланилади?
147. Бурун бўшлиғи орқадан 2 та хоаналар билан қаерга очилади?
148. Бурун ён бўшлиқлари яллиғланганда хирургик даволашга
кўрсатмалар:
149. Ҳиқилдоқ қаерда жойлашган?
150. Ҳиқилдоқ яллиғланишига нима дейилади?
151. Нафас етишмаслик белгилар.
152. Ҳиқилдоқ ўткир стенозининг клиник кечишини неча босқичга бўлиш мумкин?
153. Ангинанинг асоратлари:
153. Танглай муртаклари ҳалқумнинг қайси қисмида жойлашган?
154. Аденоидлар ўсиши асосан қайси ёшларда учрайди?
154. Аденоидни олиб ташлаш операциясидан кейин бемор қачон овқатлантирилади?
155. Ҳамширалик иши- беморни қуршаб турган муҳитни, унинг соғайиши йўлида қўллаш учун йўналтирилган.....
156. Қулоқ касалликлари қандай асоратларга олиб келади?
157. Қон гурухини аниқлаш учун неча серия зардоблар керак:
158. Агглютинация реакцияси барча зардобларда кузатилмаса қон нечанчи гуруҳга мансуб:
159. Агглютинация реакцияси 1.2.3 гурух зардобларда кузатилса қон нечанчи гуруҳга мансуб:
160. Агглютинация реакцияси 1 ва 3 зардобларда кузатилса қон нечанчи гуруҳга мансуб:
161.Агглютинация реакцияси 1 ва 2 зардобларда кузатилса қон нечанчи гуруҳга мансуб:
161.Қон қуйиш бу:
162.Аутогемотрансфузия-бу:
163.Қон препаратларига киради:
164.Гемодинамик препаратларга киради
165.Ўткир анемияда қуйиш тавсия этилади:
166. Ўткир специфик хирургик инфекцияга хос :
167.Соч халтасини йирингли яллиғланиши бу:
168.Соч фолликули ёғ бези ва атрофидаги тўқимани ўткир йирингли некротик яллиғланиши бу:
169.Бир неча соч халталари ёғ безлари атрофидаги тери ва тери ости ёғ қаватини
таркалган ўткир йирингли некротик яллиғланиши бу:
170.Тўқималардаги чегараланган йирингли яллиғланиш
171.Тўқималарни чегараланмаган йирингли яллиғланиши бу:
172.Қулоқ олди безини йирингли яллиғланиши бу:
173.Ўткир лактацион йирингли мастит кўпинча кимларда бўлади:
174.Мастит инфильтратив босқичида қандай даво килинади:
175.Вена деворини яллиғланиши бу:
176.Вена деворини бир вақтда тромб хосил қилиши билан яллиғланиши бу:
177.Қўл бармоқлари тўқималарини йирингли яллиғланиши бу:
178.Қорин пардасини париетал ва висцерал варакларини махаллий белгилари ва
интоксикация билан борувчи яллиғланиши бу:
179.Умумий йирингли инфекция бу:
180.Асбоблар қуруқ буғли стерилизаторда неча даражада стерилланади:
181. Қон кетиш сабабини белгиланг (энг тỹлиқ жавобни танланг):
182. Қон кетиш вақтига кўра қон кетиш бўлинади :
183. Гематома нима:
184.Маълум вақтли гемостаз амалга оширилади
185.Умумий уйқу артериясининг жароҳатида мутлоқ қон тỹхтатиш методи
186 .Антисептика - бу: ..
187 .Антисептика турлари:
188 . Анафилактик шок-бу қандай холат бўлиши мумкин?
189 .Қуруқ иссик шкафларда қуйидаги стерилизация режими қỹлланилади:
190 .Оксидловчиларга киради :
190.Асептика – бу:
191. Гемоторакс нима:
192.Пневмоторакс – бу:
193. Пневмоторакс турлари:
194.Қуйидагилардан қайси бирини стерилизациядан сỹнг Люгол эритмасида сақлаш лозим:
195.Панарицийни очишда новокаиннинг қандай эритмасини қўллаш максадга мувофик:
196.Панариций деб аталади:
197.Панариций кўпроқ учрайди:
198.Тери ости панарицийсида жараён кечади:
199.Тирноқ ости панарицийсида йиринг тўпланади
200.Бирламчи жаррохлик ишлови антисептиканинг қайси турига мансуб:
201.Қандай жарохат тезрок битади:
202.Кесилган жарохатга хос хусусиятлар
203.Бирламчи жаррохлик ишлов берилган жарохат қандай тугатилади:
204.Трофик яра сабабларини кўрсатинг:
205.0ғиз шиллик қаватини оғриқсизлантириш учуш қайси препарат қўлланилади:
206.Куйиш неча даражада бўлади?
207.Кафтлаб ўлчаш- одамнинг кафт тери юзасининг тахминан неча % ни ташкил қилади?
208.Бемор куйган соҳалари боғланмасдан махсус каркас каравотларида ётқизилади, ёруғлик жароҳатни қуришига шароит яратади. Бу даволанишнинг қайси усулига киради?
209.Оғриқсизлантириш неча хил бўлади?
210.Совутиб анестезия қилишда қайси модда қўлланилади?
211.Тўқималарни ажратувчи асбобларга қайси бири киради?
212.Тўғри ичак касалликларида ишлатувчи асбобни кўрсатинг?
213.Маҳаллий йирингли хирургик инфекцион касалликларга қуйидагилардан қайсилари кирмайди?
214.Анаэроб инфекцион қўзғатувчилар келтириб чиқарувчи касалликлар гуруҳи қаторини кўрсатинг?
215.Қуйидаги келтирилган белгилардан қайси бири яллиғланишнинг маҳаллий белгиларига кирмайди?
216.Умумий йирингли инфекцион касалликларга қуйидагилардан қайси бири киради?
217. Молозиво-оғиз сути нималарга бой?
218.Ўпка ва қовурғалар ўртасида жойлашган парданинг яллиғланишига нима дейилади?
219.Йирингли ярани даволашда қандай антисептик усулдан фойдаланамиз?
220.Йирингли ярани қайси антисептик модда билан ювиш яхши?
221.Жароҳат майдонига неча фоизли йод билан ишлов бериш керак?
222.Қандай предмет билан урилганда лат ейиш мумкин?
223.Артериал қон кетиши қандай бўлади?
224.Қуйидаги қон тўхтатиш усулларининг қайси бири физик ҳисобланади?
225.Бурундан қон оқишини қайси усулда тўхтатиш мумкин?
226.Қон кетиши турининг қайсинисида эмболия ривожланиши мумкин?
227.Елка суяги чиқишида қандай боғлам қўйилади?
228.Т-симон боғлам қаерга қўйилади?
229.Она қорнида ривожланиш даврида юзага келган чиқиқлар қандай чиқиқлар деб аталади?
230.Ёғли хавфсиз ўсмалар деб нимага айтилади?
231.Лимфа ёки қон томирлар системаси орқали бошқа органлар ва тўқималарга ўсмаларнинг ўтишига нима дейилади?
232.Бириктирувчи тўқималарда ҳосил бўлган хавфсиз ўсма-........
233.Буйрак атрофидаги ёғ клеткаларининг яллиғланиши нима деб аталади?
234.Цистит деб нимага айтилади?
235.Бир кунда сийдикнинг меъёридан ортиқ ажралиши -------
236.Промедикация ҳолатида қандай дорилар гуруҳи қўлланилади?
237. Физиологик сарғайиш қайси даврда учрайди?
238. Эрта муддатли ҳомиладорлик қандай илк белгиларига асосланиб қўйилади?
239. Қиннинг қайси тозалик даражаси меъёр деб ҳисобланади?
240. Жигар ҳужайраларининг яллиғланиши ва емирилишига нима дейилади?
241. Биринчи туғувчи ҳомиладор аёл ҳомиладорликнинг қайси хафтасида ҳомиланинг қимирлашини сезади?
242. Нормал ҳайз кўриш давомлиги:
243. Йўлдош қандай қисмлардан иборат?
244. Овуляция нима?
245. Гонорея (сўзак) касаллигининг асосий юқиш йўллари:
246. Жинсий аъзоларнинг яллиғлланиш касалликларни кўзғатувчиларини аниқлашда 1-чи навбатда ... олинади.
247. Бачадон девори нечта қаватдан иборат?
248. Ҳомиладорлик пайтида аёлда қонли ажралмалар пайдо бўлди. Нима қилиш керак?
249. Сўзакдан айниқса кўп зарарланадиган аъзолар касаллигини аниқланг?
300. Кесар – кесиш операциясидан кейин аёлларда неча йилгача ҳомиладорликдан сақланиш тавсия этилади?
301. Аменорея – бу:
302. Хомиладорлик даври қанча муддат давом этади?
303. 29 кунлик ҳайз циклида овуляция қайси куни содир бўлади?
304. Ҳомиладорлик пайтида тухумдонда асосан қайси жинсий гормон ишлаб чиқарилади?
305. 1-чи ҳайз кўриш неча ёшда келади?
306. Ҳомиладорликнинг биринчи триместрида (уч ой муддат ичида) қон кетишнинг асосий сабаби:
307. Аёл кишининг ҳаёти қандай даврлардан иборат?
308. Бачадондан ташқаридаги ҳомиладорликни даволашда :
309. Гинекологик беморларни объектив текшириш усули нимадан иборат?
310. Бир минутда ҳомиланинг юраги неча марта уради?
311. Туғруқхонасининг қабул бўлими қандай хоналардан ташкил топган?
312. Соғлом чақалоқ бола учун хос белгилар:
313. Чилла даври неча вақт давом этади?
314. Бирламчи аменорея деб – :
315. Нафас йўллари юқумли касалликларини аниқланг ?
316. Гонококклар хотин – қизлар организмида айниқса қайси аъзоларда кўп тараққий этади?
318. Қиндан суртма олиш учун керак бўладиган асбобларни айтинг:
319.Ҳомилани юрак уришини эшитиш учун қайси асбобдан фойдаланилади?
320. Маститнинг қандай турлари бор?
321. 28 кунлик xайз циклида овуляция қайси куни содир бўлади?
322.Нормал ҳомиладорликда сийдик тахлил қилинади:
323.Қоринда стриялар пайдо бўлади
324.Туғруқнинг нечта даври бор?
325.Янги туғилган чақалоқнинг кўзига қандай дори томизилади?
326. Қуйидагиларнинг қайси бири шахслараро мулоқотга энг тўғри таъриф бўлади
327. Ҳомиладорлик анемияси касаллигида қайси асосий белгилар характерлидир?
328.Аборт деб нимага айтилади?
329.Гинекология фани нимани ўрганади?
330.Аёл жинсий аъзоларининг яллиғланиш касалликларига қайси касалликлар киради?
331. Субфебрил харорат неча градусни кўрсатади?
332. Соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш тушунчаси бу-
333. Болалик даври нечи даврга бўлиб ўрганилади?
334. Соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш тушунчасига таъриф қачон ва қаерда берилган?
335. Махаллада санитария оқартув ишлари усулларига кирмайди
336.Вирусли касалликларни белгиланг ?
337. Валиология нима ?
338. Одатда ахлатни текширишга куннинг қайси вақтида олинади?
339. Соғлом оилани шакллантириш?
340. Антропометрик текширувларни куннинг қайси вақтида ўтказилади?
341. Саломатликка салбий таъсир этувчи омиллар?
342. Нуклер оила нима?
343. Болаларни жисмоний ривожланишини аниқлашда қандай усулдан фойдаланилади?
344. Гиподинамия бу-?
345. Диспансернинг асосий вазифаларига кирмайди?
346. Антибиотиклар қандай суюқликлар билан эритилади?
347. Ихтисослашган диспансерда қандай беморлар назоратда турмайдилар?
348. Иситма деб нимага айтилади?
349. Зарарли одатларга нималар кирмайди?
350. Темирйўл, автомобил, метрополитен, транспортда юз берган ҳалокатлар, авариялар қайси
351. Касалликни қисқа муддатда жуда кенг миқёсда тарқалиб кетиши нима дейилади?
352. Беморни иккиламчи муаммоларига нималар киради?
353. Эпидемия юнонча сўздан олинган бўлиб қандай маънони билдиради?
354. Пандемия –нима?
355. Лактацияга қайси контрацептик усули таъсир кўрсатади
356. Инкубацион давр-бу?
357. Тиббий эвакуация-бу?
358. Оксигенотерапия нима?
359. Ёнғин-нима?
360. Тиббий саралаш- нима?
361. Эпидемия нима?
362 . Иммобилизация нима?
363. Противогазлар юзни қайси сохасини радиактив зарарланишдан ҳимоя қилади?
364. Одамлар орасида юқумли касалликларни кенг тарқалишига нималар сабаб бўлади?
365. Нафас йўллари юқумли касалликларини аниқланг?
366. Беморларни зонд орқали овқталантириш бу қандай овқатлантриш турига киради ?
367. Жамоада мехнатни нечта тури мавжуд?
368. Контрацепция- нима?
369. Бепуштлик-бу ….?
370. Венага инъекция қилишда учрайдиган асоратлар.
371. Бачадон ичи воситаси ҳайзни нечинчи куни қўйилади?
372 . Ҳомиладорликни тахминий белгиларига ?
373. Аёллар экстрагенитал касалликлар деб нимага айтилади?
374. Анорексия нима
375. Никотин моддаси аёл организмига қандай таъсир кўрсатади?
376. Чекувчи аёлнинг бачадон-йўлдошида қон айланишини бузилиши натижасида ҳомилага қандай моддалар кириши қийинлашади?
377. Чекувчи аёлларнинг ҳомиласи қандай туғилади?
378. Ҳомиладорлик вақтида мунтазам спиртли ичимлик ичиш оқибатида бачадонда қандай синдром
379 . Аёлнинг мунтазам спиртли ичимликлар истеъмол қилиш натижасида қандай ҳолат келиб чиқади?
380. Туғиш ёшидаги аёлларда экстрагенитал касалликлар тўғрисида маълумот берувчи асосий ҳужжат нима деб номланади?
381 . Болаларни партада нотўғри ўтиришида қандай ўзгаришлар келиб чиқади?
382. Болаларни жисмоний ривожланганлигини аниқлашда қандай усулдан фойдаланилади?
383. Мактаб ёшидаги болаларни бир йилда нечи марта тиббий кўрикдан ўтказилади?
383. Болаларда антрапометрик кўрсаткичларга нималар киради?
384. Умуртқа поғонасининг ўсиши ўғил болаларда неча ёшгача давом этади?
385 . Жамоада чекадиган ўсмирларда қандай ўзгаришлар кузатилади?
386. Жамоада ўсмирлар орасида чекишга ўрганишга ундайдиган сабаб нима?
387. Уч яшарли болада пулс уриш тезлиги бир дақиқада неча марта уради?
388. Болани неча ёшидан бошлаб сут тишлари тушиб, ўрнига доимий тишлар чиқа бошлайди?
389. Тўрт-беш ёшли болада нафас олиш сони минутига неча мартагача бўлади?
390. Уч-тўрт яшар болалар неча соат давомида ухлашлари керак?
391. Мактаб ёшидаги болалар бир кунда нечи марта овқатланиши керак?
392. Жамоада ашулачиларда, педагогларда қандай касб касалликлари кузатилади?
393. Қайси даволаш-профилактика муассасаларида эпидемиологик анамнез йиғилиши керак?
394. Даволаш-профилактика муассасаларида тиббий ходимларни тиббий кўрикдан ўтказишдан мақсад нима?
395. Чанг терига тушиб қандай касалликларни келтириб чиқаради?
396. Турли хил руҳий изтиробларга барҳам бериш, организмни тетиклаштириш мақсадида қандай усул қўлланилади?
397. “Руҳ” билан “тана”нинг узвий боғлиқлиги ким томонидан исботланган?
398 . Ятрогения нима?
399 .Деонтология тушунчаси қандай маънони билдиради?
400 .Новербал мулоқот бу-?
401. “Хоспис” сўзининг маъноси?
402. “Паллиатив” сўзини лотинча маъноси?
403. Ҳамширани ахлоқ-одоби, юриш-туриши, муомаласи нима деб номланади?
404. “Этика” сўзи қандай маънони билдиради?
405. Тиббиёт ҳодимларининг хатти-харакатлари ва муносабатларидаги нуқсонлар натижасида келиб чиқадиган беморлардаги холат нима дейилади?
406. Вербал мулоқот деб нимага айтилади?
407. Иммунизация ўтказиш давомида ишлатилган шприцларни нима қилиш зарур?
408.Дизентерия диагнозини қўйиш учун қандай текширувлар
ўтқазмоқ зарур?
409. Дизентериянинг юқиш йуллари:
410. Дизентерия учун хос белгилар:
411. Дизентериянинг олдини олиш чора-тадбирлари:
412.Эитеробиоз ташхисини қўйишда килинадиган анализ?
412. Юқумли касалликларда инфекция манбаи нима бўлиши мумкин?
413. Касаллик даврларидан қайси бири инкубацион давр?
414. Бокслардан нима мақсадда фойдаланилади?
415. Гипертермия нима?
416.Юқумли касаллик билан оғриган беморларни текширишда қайси лаборатор усулдан
417.Юқумли касалликларнинг белгилари қайси даврда пайдо бўлади?
418.Серологик усул билан текширганда нима аниқланади?
419.Сепсисни келтириб чиқарувчи омиллар?
420.Сепсис диагнози нимага мосланиб қўйилади?
421.Киндик касалликларининг келиб чиқиш сабаблари?
422.Гельминтозлар бу кандай касалликлар?
423.Гельминтлар қайси органларда паразитлик қилиши мумкин?
424.Острицалар қаерга тухум қўяди?
425. Вабо қўзғатувчисига характеристика беринг?
426. Вабонинг асосий юқиш йўли:
427. Вабо клиникаси учун кўпроқ қандай белгилар хос?
428.Вабонинг эпидемик ўчоғи?
429.Вабода инфекция манбаи?
430.Вабонинг инкубацион даври?
431.Вабода нажас кўриниши?
432.Вабо кўзғатувчиси?
433. Вирусли гепатитда қандай пархез буюрилади?
434. Вирусли гепатит В да қонда аниқланади?
535.Инфекцион гепатитлар кўзғатувчиси?
436.Қайси гепатитлар контакт йўл орқали юқади?
437.Қайси гепатитлар гематоген йўл оркали юкади?
438.Гепатит А нинг инкубацион даври?
439. Бруцеллёз касаллиги кандай йўл билан юқмайди?
440. Гриппнинг инкубацион даври қанча?
441.Парагрипнинг қўзғатувчиси нима?
442.Аденовирусли инфекцияда учрамайдиган клиник белги?
443. Тошмали терламада инфекция манбаи?
444.Тошмали терлама қайси инфекцияга киради?
445.Ўлатда асосий инфекция манбаи?
446. Ўлатнинг характерли симптоми?
447.Геморрагик иситмалар кандай йўл билан юқади?
448.Куйдиргининг асоратлари?
449. Қутиришни олдини олишда қандай профилактик тадбир ўтказилади?
450. Қутириш касаллиги қўзғатувчисининг асосий манбалари?
451.ОИТС қўзғатувчиси нима?
452.ОИТС нинг асосий юқиш йўлини кўрсатинг
453.ОИТС нинг инкубацион даври қанча?
454.”Гeрoнтoлoгиягa ”тўғри тaъриф бeринг
455.Гeрoгигиeнa нимaни ўргaнaди?
456. Бир марота ишлатишга мўлжалланган тиббий асбоб-анжомлар ишлатилгандан кейин нима қилинади?
457.Қaриялaрни oбъeктив тeкширишлaригa кирмaйди?
458.Физиoлoгик қaриш нимa?
459.Қaриш жaрaёнидa тeридa қaндaй ўзгaришлaр кузaтилaди?
460.Қaриш жaрaёнидa суяк-мушaк aппaрaтидa қaндaй ўзгaришлaр кузaтилaди?
461.Қaриш нимa?
462.Қaрилик шaртли рaвишдa нeчa ёшдaн бoшлaнaди?
463.Қaриялaрдa кўз кaсaлликлaридaн қaйси бири кўпрoқ кузaтилaди?
464. Рeгeнeрaция- нимa?
465.Aтрoфия –нимa?
466.Миoкaрд инфaркти билaн кaсaллaнгaн бeмoр пaрвaришини ким oлиб бoрaди?
467. ОИВ-ОИТС касаллигини купрок кимлар тарқатади?
468. Қaриялaрдa гипeртoния кaсaллигини aниқлaш учун қaйси тeкшириш кўпрoқ мaълумoт бeрaди?
469.Қaриялaрдa юрaк қoн-тoмир систeмaси кaсaлликлaрини тeкшириш усуллaригa кирaди?
470.Гипeртoник криздa шoшилинч ёрдaм?
471.Aтeрoсклeрoз кaсaллигидa қoндa ….кўпaяди?
472.Aтeрoсклeрoз кaсaллигидa қoн тoмирлaр дeвoри бўйлaб тўплaнaди?
473.Нaмлaнгaн кислoрoд бeриш қaйси тизим кaсaлликлaридa кўпрoқ қўллaнилaди?
474.Қaриялaрдa aртeриaл бoсимининг нoрмaл кўрсaткичини aниқлaнг?
475.Қaриялaрдa учрaйдигaн юрaк қoн-тoмир кaсaлликлaригa кирмaйди ?
476. Соғлом болаларда сут тишлари қачон чиқади?
477.Сурункaли брoнxитдa нaфaс eтишмoвчилигини aниқлaшдa нимaгa эътибoр бeрилaди?
478.Сурункaли брoнxитни дaвoлaшдa қўллaнилaди ?
479.Брoнxит кaсaллигининг этиoлoгиясидa aхaмиятгa эгa ?
480.Брoнxит кaсaллигининг симптoмлaри ?
481.Ўткир брoнxитни дaвoлaшдa қўллaнилaди ?
482.Брoнxиaл aстмaнинг этиoлoгиясидa aҳaмиятгa эгa?
483.Брoнxиaл aстмa-бу ?
484.Оғир ётган беморнинг ўрин оқликларини неча кунда алмаштирилади ?
485. А ва Б рўйхатига кирувчи дори воситалари қаерда сақланади?
486.Қoриннинг дaм бўлишидa қaриялaргa нимaлaр тaвсия этилaди?
487. Қaбзиятдa кeксaлaргa қaндaй муoлaжaлaр қўллaнилaди?
488. Қaриялaрдa кузaтилaдигaн хaзм aъзoлaри кaсaлликлaригa кирaди?
489. Сурункaли гeпaтитнинг клиник бeлгилaри?
490. Хaзм aъзoлaрининг қaйси кaсaлликлaридa ўт хaйдoвчи вoситaлaр тaвсия этилмaйди?
491. Xoлeциститдa қaндaй пaрхeз стoли буюрилaди?
492.Ўткир гaстритдa қуйидaги ёрдaмдaн қaйси бири қўллaнилмaйди?
493. Меъдадaн қoн кeтишининг aсoсий бeлгиси?
494. Гипогалактия нима?
495. Ярa кaсaллигининг aсoрaтигa кирaди?
496. Қaриялaрдa ярa кaсaллигидa қўллaнилмaйдигaн дoри мoддa?
497. Хaзм aъзoлaри кaсaлликлaригa кирмaйди?
498.Хaзм aзoлaрининг қaйси кaсaлликлaридa ўт хaйдoвчи вoситaлaр тaвсия этилмaйди?
499. Физиoлoгик чиқaрувлaрнинг бузилиши қуйидaгилaрнинг қaйси бири билaн нaмoён бўлaди?
500. Ич қoтиши тиббиётдa нимa дeйилaди?
501. Гaстрoдуoдeнoскoпиягa мoнeлик қилaдигaн кaсaлликни aниқлaнг?
502. Буйрaкнинг лoтинчa нoми?
503. Болаларда сурункали овқат камчилиги симптоми.
504. Буйрaк кaсaллигининг қaйси биридa сийдикдa oқсил ,эритрoцитлaр тoпилaди?
505. Буйрaк- тoш кaсaллигидa қaйси тeкшириш мeтoдлaри диaгнoстикa учун кўпрoқ ишлaтилaди?
506. Буйрaк жoмлaрининг яллиғлaниши?
507. Oғриқ билaн сийдик aжрaлишигa нимa дeйилaди?
508. Пиелoнeфритнинг aсoрaтлaри?
509. Сийдик aжрaтиш aъзoлaригa кирaди?
510. Бeмoрдa қoнли сийиш қaйси тизим кaсaлликлaридa кузaтилaди?
511. Буйрaкдa “кoнкрeмeнт “дeгaндa нимaни тушунaсиз?
512. Сийдик aжрaтиш aъзoлaри кaсaлликлaри учун xoс бeлги
513.”Буйрaк сaнчиғи”дa бeмoргa қилинмaйди?
514. 9-пaрхeз стoли қaйси кaсaлликлaрдa бeрилaди?
515. Диффуз тoксик буқoқнинг клиник бeлгилaрини тoпинг
516. Гипертермия нима?
517.. Говмичанинг инфильтрация даврини қандай даволаш керак?
518. Блефарит – бу:
519. Энг оғир блефарит
520. Говмиччани даволашда қўлланилмайди
521 Катаракта нима?
522. Беморда кўзнинг қичишиши,кўзда бир нарса бордек сезиши,санчиб туриши,кўзниниг ёшланиши кузатилган. Бу холат йил фаслига боғлиқ холда қўзиб туради. Беморда қандай касаллик бор деб ўйлайсиз?
523. Кўзнинг кўриш ўткирлиги нормада нечага тенг?
523. Кўз дифтериясининг қўзғатувчиси?
524. Птоз нима?
525.Тери қандай вазифани бажаради?
526. Терининг рангини ўзгариши қандай аталади?
527. Қўтир касаллигини нима чақиради?
528. 33% олтингугурт малҳами қайси касалликда даво учун қўланилади?
529. Қўтир касаллигида беморни қичишиш қачон безовта қилади?
530. Қўтир ташҳиси қўйилганидан кейин қаерга хабарнома ёзилади ва жўнатилади?
531. Аллергик синама «томчи усулда» беморга синама қандай қўйилади?
532. Эшакеми тошмалари баданни қаерларига тошади?
533. Фурункул бу-
534. Пиодермия касаллиги бор беморга мумкин эмас-
535. Сўзак бу-
536. ОИВ кўзғатувчисини тўғрисини белгиланг:
537. Кимларда ОИВ кўп кузатилади?
538. ОИВни юқиш йўлларини белгиланг:
539. Табиий овқатлантириш деб нимага айтилади?
540. Мактаб ёшидаги болалар бир кунда неча марта овқатланиши керак?
541. Катта мактаб даври неча ёшгача давом етади ?
542 Менингит диагнози қўйиш учун қандай текширув амалга оширилади?
543. Болаларда экссудатив катарал диатезни даволаш усуллари
544. Болаларда нафас олиш аъзоларининг текшириш усуллари
545. “Болаларда хамширалик парвариши”фанида мулоқот қилиш деганда нимани тушунасиз?
546. .Дизентерия учун спетсифик бўлмаган белгини кўрсатинг
547. Болаларда грипп касаллигининг юқиш йўллари
548. .Нормал бола неча ойликдан терлайди?
549. Болаларда сувчечакнинг қўзғатувчиси ?
550. 1-2 ёшли болаларда 1 минутдаги нафас сони нечага тенг?
551. Болаларда минингит касаллиги бу ?
552. Янги туғилган чақолоқнинг териси … бўлади?
553. Дезинтерия касаллигини нималар қўзғатади?
554. Болаларда дифтерия касаллигининг қўзғатувчиси бу…
555. Оилавий поликлиникаларда қандай мутахассислар фаолият юритадилар?
556. Бола қачон таянчсиз ўтира олади?
556. Болаларда ўпканинг хаётий сиғими қайси асбоб ёрдамида ўлчанади?
557. Болаларда бактериал дизентериянинг қўзғатувчиси ?
558. Болаларда қизилчанинг клиник белгиларини аниқланг?
559. Болани сунъий овқатлантиришга ўтказиш сабаблари?
560. Болалардаги эндокрин касалликларни даволовчи мутахассис?
561. .Болаларда талвасада тез ёрдам кўрсатиш:
562. Болаларнинг нафас йўлларига ёт жисм тушгандаги клиник белгилар?
563. Чақалоқларда овал тешик юракнинг қайси қисмида жойлашган бўлади?
564. Умуртқа поғонасининг ўсиши ўғил болаларда неча ёшгача давом этади?
565. Бола вазнининг энг тез ривожланиши қайси даврга тўғри келади?
566.Чақалоқларда томир уриши қаерлардан аниқланади?
567.Чақалоқларда кичик лиқилдоқ қачон битади?
568. Болалардаги ларингит қандай касаллик?
569. Чала туғилган чақалоқ қачон жисмоний ривожланишда тенгдошларига етиб олади
570. Болаларда скарлатинага хос тошмалар ?
571. Ревматизмнинг асоратига киради?
572. Болаларда дифтерия касаллигининг юқиш йўллари?
573. Чақалоқлар киндиги қачон тушади?
574. Болаларга вирусли гепатит “С” қандай йўл билан юқади?
575. Болаларда катта лиқилдоқни ёпилиш муддати
576. Орал регидратация қайси касалликларда ўтказилади?
577. Табиий овқатлантириладиган болаларга қачондан бошлаб қўшимча овқатлар берилади?
578. Оилавий тиббиёт ҳамшираси кимга хизмат қилади?
579. Болаларда ўсма касалликларини ўрганувчи фан…
580. Болаларнинг сут тишлари қачон чиқа бошлайди?
581. Қизамиқда инкубацион давр неча кунга тенг?
582. Болалардар рахит касаллигининг бошланиш даври учун хос белгилар…
583. Болани совуқ урганда тез ёрдам қандай кўрсатилади?
584. Рахит касаллигини келиб чиқиш сабаблари?
585. Вакцинация сўзининг маъноси?
586. Болаларда камқонликнинг клиник белгилари
587. Бола 6 ёшда, болада кайси эмлашлар ўтказилиши керак?
588. Болалар ҳамшираси нимага асосланган ҳолда иш олиб боради?
588. Болаларни партада нотўғри ўтиришида қандай ўзгаришлар келиб чиқади?
589. Болаларда шол касаллигининг қўзғатувчиси ?
590. Тамаки чекиш оқибатлари.
591. Сийдик чиқаришда оғрик ёки қичишиш ҳисси нима дейилади?
592. Психология сўзининг маъноси?
593. Оғир ва рухий жарохатлар натижасида умуман ҳайз кўрмаслик ҳолати нима дейилади?
594. Тажанг ҳамширанинг сифатлари берилган қатор
595.ВГВ вакцинаси қайси вирусли гепатитни профилактикаси учун қилинади?
596.Сил қўзғатувчиси?
597. Молозиво-оғиз сути нималарга бой?
598.Ўпкадан қон кетишнинг асосий белгиси?
599.Ўпкадан қон кетганда шошилинч ёрдам кўрсатиш?
600.Юрак мушакларининг бўшашиш босқичига айтилади?
601.Тахикардия бу:
602.Брадикардия бу:
603.Хафақон касаллигининг асорати? Нотўгри жавобни кўрсатинг.
604.Хафақон касаллигига олиб келувчи омил?
605.Атеросклероз касаллигида қонда қандай ўзгаришлар кузатилади?
606.Атеросклероз касаллигининг асорати бўлиши мумкин?
607.Стенокардия сабаби?
608.Стенокардия касаллигида оғриқ қуйидаги ерга тарқалади?
609.Миокард инфарктининг сабаби?
610.Миокард инфарктининг клиник белгиси?
611.Кардиоген шокининг сабаби?
612.Ўткир қон-томир етишмовчилигига киради:
613.Ҳушдан кетиш сабаби?
614.Ҳушдан кетишнинг клиник белгиси?
615.Сифонли ҳўқнани қўйишда қанча суюқлик керак бўлади?
616. Сурункали гепатитни клиник белгиси?
617. Жигар циррозига ҳос белги?
618. Нечипоренко усулини аниқлаш учун сийдик қандай йиғилади?
619 7а столи қайси касалликда қўлланилади?
620. Қон яратиш аъзоларига қайси органлар кирмайди?
621. Қонда гемоглобин миқдори 120 мл/г. Буни қандай таърифлаш мумкин?
622. Темир танқислиги анемиясига хос клиник белги?

 Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

Бўлими : Аттестация саволлари   |   info  |