Қидириш   

» » Санитария врачи ёрдамчилари ва лаборантлари учун тест саволлари

Санитария врачи ёрдамчилари ва лаборантлари учун тест саволлари
20 февраль 2016,   кўрилган: 2763

Санитария врачи ёрдамчилари ва лаборантлари учун тест саволлари

1) Мехнат гигиена бўлинмаси бўйича:

1) Мехнат гигиена фанининг асосий вазифаси нима?
2) Иш жойлардаги ёруглик, намлик ваҳаво харакати тезлиги ўлчайдиган асбоблар?
3) Иссиклик нур энергиясини ва шовкин даражасини ўлчайдиган асбоблар номи?
4) Беруши ва “Леписток” респератори кайси органни химоя килишда қўлланилади?
5) Ишлаб чикариш шароитида ёруглик кандай таьминланади?
6) Аэрация деганда нимани тушунасиз?
7 ) Ишлаб чикариш бинолардаги хаво нисбий намлиги ва харакат тезлиги нормада канча бўлади?
8) Ишлаб чикаришда микроиклим кўрсаткичларига кайсилар киради?
9) Инструктаж ва хронометраж нима?
10) Кайси касб эгаларида сурункали ларингит касаллиги пайдо бўлади?
11) Санитария химоя зонаси нечта гурухга бўлинади ва қайси меъёрий хужжатда кўрсатилган?
12) Чанг организмга кайси система ва органларга таьсир килади?
13) Корхона ишчилари ўртасида ўткир захарланиш руй берганда кайси далолатнома шакли тўлдирилади?
14) Мехнат физиологияси нимани ўрганади?
15) Ходимларни тиббий кўрикдан ўтказишга асос бўлувчи Соғлиқни сақлаш вазирлигининг буйруғи кўрсатинг.
16) Организм терморегуляциясига кайси физик омиллар таьсир этади?
17) Огир иш бажарувчи ишчилар бир кунда канча энергия сарфлайдилар?
18) Хавонинг нисбий намлиги нима?
19) Ишлаб чикариш цехларида микроиклим нималарга боглик?
20) Ўткир ва сурункали касб касалликлари бўйича ўтказилган текшириш натижаси бўйича тузилган далолатномада кимлар катнашадилар?
2). Заҳарли химикатлар бўлинмаси бўйича:
1)Ўсимликларни ҳимоясида қўлланиладиган химикатлар қандай номланади?
2) Дефолиация нима?
3) пестицидлар қолиғини аниқлаш учун лабораторияга қанча тупроқ намунаси олиниши керак?
4)Бегона ўтларга қарши кураш қандай номланади?
5)Фумигация нима?
6)Авиация ёрдамида ишлов беришда санитария ҳимоя зонаси қанча?
7)Ердан туриб ишлов беришда санитария ҳимоя зонаси?
8)Дератизация нима?
9)Кимёвий ишлов берилган майдондан қачон намуна олинади?
10) Кимёвий ишлов берилган майдон худудидан оқиб ўтувчи очиқ сув хавзвсининг қаеридан сув намунаси олинади?
11) Собиқ пестицидлар сақланган омбор худудининг ифлосланиш масаласини ўрганиш учун унинг қайси жойларидан намуна олинади?
12)дориланган уруғлик қадоқланган идишга қандай белги қўйиш керак?
13)Захарли химикат ташилган транспорт воситаси ишдан кейин нима қилинади?
14)Биолаборатория нима?
15)Ўзбекистонда қишоқ хўжалиги ўсимликлари химояси учун қандай препаратлар қўлланилиши мумкин?
3).Экология булими буйича:

1) Инсон экологияси – бу тартиб интизом комплекси бўлиб:
2)Микробиологик корхонасининг атроф муҳитга нисбатан хавф-хатари ва унинг сабаби:
3) Ҳолдан тойиш-бу:
4)Паст атмосфера босими қандай касб эгаларида учрайди ва унга карши нима килиш зарур:
5)Кимлар пестицидлар таъсирига тоғрима туғри учрамайди ва нима учун?
6)Токсик таъсирин кучайтурувчи баравар омиллар:
7)Микроклимат ўлчаш учун асбоб-ускуналар?
8)Чанг моддаларининг таъсир этувчи хусусиятлари?
9) №0065-96 сонли СанҚвМ талаби буйича шовқимнинг 2 таснифи(классификацияси)ни кўрсатиб ўтинг:
10)Қишлоқ хўжайлигида ўсимликларни дорилашдаги 2 усул:
11)Пестицидлар билан ишлаш тўғрисидаги асосий қонун ҳужжатлар:
12)Пестицидларнинг ноқулай таъсирини олдини олиш буйича кескин чора тадбирлар:
13)Болалар ва ёш усмирлар орасида оммавий профилактика чора тадбирлар ўтқазилиш учун асос бўлувчи курсатгичлар:
14)Ташқиллаштирилиш принципларига кирмайдиган Давлат Санитария Назорати:
15)Меъёрлашда хисобга олиниши керак Атроф муҳит омиллари:
16)Саломатлик кўрсатгичлари- бу?
17)Патологик шикастланиш дегани нима?
18)Мурожатлар буйича касалланиш кўрсатгичи -бу?
19)Болалар ва ёш усмирлар саломатлигини белгилайдиган асосий ҳолатлар:
20)Ўзбекистон Республикасида болалар ва ёш усмирлар орасида кўпинча учрайдиган касалликлар?
21)Болалар саломатлиги тушунчаси - бу?
22)Акселерация –бу нима?
23)Болаларги акселерация кўрсатгичлари?
24)Касалланиш –бу?
25)Касалланиш ва улимчиликни олдини олиш учун муҳим чора тадбирлар:
26)Дунё соғликни сақлаш ташқилот маълумоти буйича саломатлик –бу?
27)№0293-11 СанҚвМ –бу?
28)№0182-11 СанҚвМ –бу?
29)№0318-15 СанҚвМ –бу?
30)Қандай хужжат асосий ва энг муҳим бўлиб хисобланади?
31)Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?
32)Кснобиотиклар:
33)Ишлаб чиқаришдаги шовқинга қарши умумий профилактик тадбирлар:
34)Тиббий экология-асосий тиббий профилактика интизоми?
35)Ноқулай экологик омиллар намоён бўлади:
36)Сифатли ичимлик сувига қўйиладиган гигиеник талаблар:
37)Геокимёвий эндемик касалликлар-бу ?
39)Эндемик биогеохимик касалликлар ҳисобланади:
40)Сув орқали юқадиган касалликлар бу:
41)Марказлашган ичимлик сувининг эпидемиологик хавфсизлигини баҳоловчи микробиологик кўрсаткичлар:
42)Сувнинг органик моддалар билан ифлосланишини баҳоловчи кўрсаткичлар ва моддалар :
43) Рационал овқатланиш:
44)Экотизим нима?
45)Иқлимга сезувчанлик. “Иқлимга сезувчанлик”ни аниқлаш?
4). Овқатланиш гигиена бўйича:

1.Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги Қонуни нечта моддадан иборат?
2.Ўзбекистон Республикаси “Озиқ-овқат махсулотларининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги қонуни қачон қабул қилинган?
3.Деҳқон бозорларга қўйиладиган санитария- гигиеник талаблар қайси СанҚваМда тўғри кўрсатилган?
4.Нон ва нон маҳсулотлари, ҳамда қандолат маҳсулотлари ва уларни ташишга қўйиладиган гигиеник талаблар қайси СанҚваМда тўғри кўрсатилган?
5.Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигига қўйиладиган гигиеник талаблар қайси СанҚваМда тўғри кўрсатилган?
6.Йодланган ош тузи ишлаб чиқариш, сақлаш ва ташишга қўйиладиган гигиеник талаблар қайси СанҚваМда тўғри кўрсатилган?
7.Декретив ходимни вақтинча ишдан четлатишга нималар сабаб бўлади?
8.Хўжалик юритувчи субьектларда режадан ташқари текшириш ўтказилганда, озиқ-овқат маҳсулотларидан текшириш учун намуна олиб бўладими?
9.Озиқ-овқат дўконидаги сотувчиларни тиббий кўрикдан ўтишини мониторинг асосида кўрилганда, савдога қўйилган сут маҳсулотидан қайси лабораторияларга намуна олинади?
10.Озиқ-овқат маҳсулотлари нима мақсадда консерваланади?
11.Овқатдан захарланиш қандай текширилади?
12.Бамбаж консерва маҳсулотлардан олинган намуна қайси лабораторияларга топширилади?
13.Кайси махсулотлар таркибида глюкоза кўп учрайди?
14.Организмда қайси микроэлемент етишмаса эндемик бўқоқ касаллиги келиб чиқади?
15. Биринчи категориядаги гўштга қандай тамга босилади?
16. Колбасанинг қайси турдагиси калорияси жихатидан юкори туради?
17. Колбасанинг кайси туридагисидан овкатдан захарланиш келиб чикиши мумкин?
18. Тухумни музлаткичда қанчагача сақлаш мумкин?
19. «Стерилизация» - бу?
20. Кандай махсулотлар витамин- С га бой?

5). Коммунал гигиена бўлинмаси бўйича:


1. Очиқ сув ҳавзасидан бактериологик таҳлилга текшириш учун неча литр сув олинади?
2. Ичимлик суви манбасидан олинган сувни нима мақсадда бактериологик текширилади ?
3. Сартарошхоналарда қайси ҳужжатлар асосида Давлат санитария назорати олиб борилади?
4. Ичимлик сувининг сифати устидан Давлат санитария назорати қайси ташкилотлар томонидан амалга оширилади?
5. Санитария-ҳимоя зонаси неча турга бўлинади ?
6. Ичимлик сувидаги коли титр қандай кўрсаткич ҳисобланади?
7. Очиқ сув ҳавзаларидан лаборатория таҳлилига сув намуналари сув юзасидан неча см чуқурликдан олинади?
8. Ичимлик сувини микробиологик кўрсаткичлари нечта?
9. Яшаш хоналаридаги ҳаво ҳарорати меъёри қанча бўлиши керак?
10. “Саҳоват” ва “Мурувват” уйларида оқликлар қанча муддатда алмаштириш керак?
11. Яшаш хоналаридаги микроблар сони қанча бўлиши мумкин?
12. Уяли телефон қандай касалликларни келтириб чиқариши мумкин?
13. Ахоли яшаётган хонадонлардан гаражларгача бўлган масофа қанча бўлиши керак?
14. Сартарошхоналардан юқиши мумкун бўлган касалликлар?
15. Кемирувчилар билан курашиш усули қандай аталади?
16.Қутириш касаллигини олдини олишда коммунал гигиена врачи ёрдамчисининг вазифаси?
17. Аҳоли яшаш уйидан қаттиқ маиший чиқиндиларни йиғиш майдончасигача бўлган масофа қанча?
18. Аҳоли турадиган жойларда шовқиннинг меъёри қанча Дб бўлиши керак?
19.Маҳаллий ўғитдан фойдаланганда санитария врачи ёрдамчисининг асосий вазифаси?
20. Ичимлик сувидан намуна олишнинг тартиби.
6) Болалар ва ўсмирлар гиг. бўйича:
Мактабгача таълим муассасаларида кичик гуруҳларда эрталабки бадантарбияни ўтказиш давомийлилигини кўрсатинг.
2.Саломатликнинг нечта гуруҳини биласиз?
3. Бола тиббий картаси ҳисоб шаклини кўрсатинг?
4. Жисмоний ривожланишига қайси омиллар таъсир кўрсатади?
5. Физиометрик кўрсаткичларни аниқлаш учун қандай асбоблар зарур?
6.Болалар ва ўсмирларни чуқурлаштирилган тиббий кўригига жалб қилинувчи асосий мутахассисларни кўрсатинг?
7. Ёпиқ ўйин майдончалари қандай бўлиши керак?
8. Намланадиган хоналарнинг девори қандай бўлиши керак (хожатхона, хаммом, кирхона, идиш-ювиш хонаси)
9. Мактабгача таълим муассасаларида болалар учун унитаз полдан
қанча баландликда бўлади?
10. Мактабгача таълим муассасаларининг асосий хоналари:
11. Мактабгача таълим муассасаларининг хоналар деворларни қайси ранга бўяш тавсия этилади.
12. Мактабгача таълим муассасаларинингнечанчи қаватида кичик ёшдаги гурухни жойлаштирса бўлади
13. МТМларнинг кичик ёшдаги гурухларида қўл юшив мосламаларини қандай баландликда ўрнатилади.
14. Болалар учун унитазлар полдан қандай баландликда ўрнатилади
15.Синфхоналарида битта ўқувчига 0102-сонли СанҚваМ бўйича майдоннинг меъёри
16. Куннинг ёруғлиги ўқувчиларнинг қайси томонидан тушиши керак
17. Синфхоналарда қандай мебеллар бўлиши керак
18. парталарни биринчи қатори синф доскасидан қайси масофада ўрнатилиши керак
19. синфхонларида парталар орасида қандай масофа бўлиши керак
20. Ошхонларда берилиши таъқиқланган озиқ-овқат махсулотларини рўйхати
21. Қандай турдаги муассасалардан суткалик рационга наъмуналарни олиш мумкин.
22. таълим-тарбия муассасаларида электрик розеткалар қандай баландикда ўрнатилади.
23. таълим-тарбия муассасалари ошхоналари омборхоналарида нечта музлатгич бўлиши керак
24. қайси турдаги ўйинчоқлар болалар учун тақиқланади.
25. Мактабгача таълим муассасаларида оқликларни алмаштириш муддати
26. Мактабгача таълим муассасаларида зарарсизлантирувчи эритмалар ким томонидан тайёрланади.
27. таълим-тарбия муассасаларини гигиеник талабларига оид санитария қоида ва меъерларини кўрсатинг
7) Санитария-гигиена лабораторияси бўйича:

1. Буқоқни олдини олиш учун тузга кандай элемент кушилади:
2. Кислотани зичлигини кайси асбоб билан учланади;
3. Лабораторияда органик эритмаларни кайси модда билан куритилади:
4. 1,84 г/см3 сульфат кислотани зичлиги 10 мл неча грамм булади?
6. Пестицид нима?
7. Пестицидлани аниклаш учун кайси асбоб ускунада ишланади?
8. Нималарни аниклаш учун силуфоловая пластинка ишлатилади?
9. Хлор колдиги сувда неча мг/л булади?
10.Атмосфера хавосида О2 канча булиши керак?
11. Озик-овкатда нормада коэффицент бажарилиши канча фоизга тенг?
12. Ноннинг намлиги канча фоизга тенг?
13. Епик хоналада еруглик нормада неча люксга (лк) тенг?
14. Хаво атмосферасини кайси асбоб- ускуна билан ўлчанади?
15. Хаво атмосферасидаги чанг микдорини кандай асбоб билан ўлчанади?
16. Сут таркибидаги ёғ миқдори кандай асбоб ёрдамида ўлчанади?
17. Мева ва сабзавотларнинг таркибидаги нитрат миқдорини кандай ускуна
ёрдимида ўлчанади?
18. Ҳаво таркибидаги бензин миқдорини аниқлаш учун газоанализатор УГ-2 га қанча ҳажмда ҳаво олиш керак?
19. 10 % ВаСl2эритмасини тайёрлаш учун неча грамм ВаСl2 олиш керак?
20. Қўрғошин хавфли элементларнинг нечанчи синфига киради?
21. Хаво тезлиги қандай асбоб ёрдамида ўлчанади?
22. 1 моль/дм3NaOH эритмасини тайёрлаш учун неча грамм NaOHолинади?
23. Болаларнинг пластмасса ўйинчоқлари қандай ҳароратда
моделлаштирилади?
24. 370С да болаларнинг пластмасса ўйинчоқларини неча соатда
моделлаштирилади?
24. Шамол тезлиги кандай асбоб ёрдамида ўлчанади?
25. Вақтинча қаттиқлик қандай номланади?
26. Туз таркибидаги йод миқдорини аниқлашда крахмал қандай вазифани бажаради?
27. Суртмада симоб борлигини аниқлашда қандай аралашмадан
фойдаланилади?
28. Сувни шаффофлигини аниқлашда фойдаланиладиган асбоб:
29. Ичимлик сувининг таркибидаги химиявий моддалар миқдорини аниқлаш ГОСТ рақами:
30. Озиқ –овқат таркибидаги Zn, Cd, Pb, Cu (мис) миқдорини аниқлашда кандай асбобдан фойдаланилади?
31. 200 мл 10% ли эритма тайёрлаш учун неча грамм ош тузи олинади?
32. Хонада углерод оксиди ПДКси қанча миқдорга тенг.
33. . Ош тузида йод миқдорини аниқлаш учун натрий тиосульфат Na2SO3 *5Н2О нинг неча молярли эритмасидан фойдаланилади?
34. Тузни намлиги миқдори неча %га тенг ва у қандай ахамиятга эга?
35. Қачон лаборатория тахлилиларини тўғрилигига шубха қилинади?
36. Нафас оладиган хавомизни химиявий таркиби қандай?
37. . Қаттиқ сувларнинг тури қандай бўлади?
38. Ичимлик сувини органик моддалар билан ифлосланганлигини қандай кўрсаткич орқали аниқланади?
39. 4 мг/дм3 фторли сувни кўп вақт ишлатилса одамда қандай эпидемиологик касалликка олиб келади?
40. Журавлев асбобида қайси озиқ -овқатнинг кандай кўрсаткич аниқланади?
41. Ю-116 асбоби нимани ўлчайди?
42. . Коммунал гигиена лаборатория бўлимининг асосий вазифалари :
43. . Техника хавфсизлигига риоя қилишнинг ахамияти
44. 10 % KJэритмасини тайёрлаш учун неча грамм KJ олиш керак?
45.Ош тузи таркибида неча грамм йод бўлиши керак?
46. . Сутни зичлиги қандай асбоб билан ўлчанади?
47 . Хавони намлиги қандай бирликда кўрсатилади?
48. Ичимлик сувини аниқлашда кандай ГОСТ ишлатилади:
49. H2SO4 ( конц)ни зичлиги ?
50. 200С 1 дм3 Н2Ода қанча кислород бўлиши керак
51. Хлор кукунида хлорнинг миқдори қанча бўлиши керак?
52. Қайнатилган колбасада натрий нитрат миқдори:
53. Лабораторияда озик-овкатларда тахлил ўтказилгандан сўнг намунада токсик элементлар аникланган булса, лабораторияда намуна канча вакт сакланади: 54.Прекурсорларга қандай реактивлар киради?
55. Метафосфор кислотани кўрсатинг:
56. Нитротомерда ишлаганда неча фоизли алюмокалиевый квассы ишлатилади:
57. Инсон бир суткада тахминан неча л хаводан нафас олади?
58. Дунёда захарловчи газлар орасида қайси газ биринчи ўринда туради:
59. Аккредитациядан ўтган лабораториялар қандай норматив ҳужжатлар билан иш юритишади?
60. Озиқ –овқат махсулотларига сертификат бериш учун қандай меъёрий хужжатдан фойланадилар:
61. Лабораториядаги шиша идишлар қандай аралашма билан ювилади:
62. Озиқ-овқат махсулотларини текширишда қайси СанПиН қўлланилади?
63. Нон махсулотлари намлиги қандай усулда аниқлашди?
64. Афлотоксин-бу ?
65. 100 мл 10% туз аралашма тайёрлаш учун неча грамм туз олинади?
66. Озиқ-овқат махсулотларини таркибидаги оғир туз металл миқдорини аниқлашда қандай асбобдан фойдаланилади?
67. 1 % NaClтайёрлаш учун неча грамм NaClолиш керак?
68. Қайси метод билан пестицидлар қолдиғи аниқланади?
69. Аналитик тарози хонасида температура неча о С бўлиши керак?
70. фосфорорганик пестицидларда қандай норматив ҳужжатлардан фойланилади?
71. Хаводан намуна олиш ва лаборатория тахлиллари кайси методга тегишли:
72. Водород курсакичи (рН) кайси асбоб билан улчанади:
73. Солонин кайси озик-овкат махсулотларида текширилади?
74. Кайси микотоксинлани биласиз ?
75. Ичимлик сувини органалептик курсаткичларига нималар киради?
А. Ранги, тиниклиги, мазаси ва хиди. *
76. Фоизли кучли кислота аралашмасини тайёрлаганда сувга кислота солинадими ёки кислотага сув солнадими?
А. Кислота сувга*
77. Хаво атмосфераси кимёвий моддаларини кандай усулда аникланади.
78. Турпок улчов бирлиги:
79. Моляр концентрацияси.
80. Стандарт эритмалар тайёрлаш учун кандай идишдан фойдаланилади.

Токсикология лаб. бўйича:

1.Токсикологик текширув, деб,…
2.Токсикологик текширувларда қайси тажриба ҳайвонларидан фойдалинади:
3.Тажрибада ҳайвонлар сони қанча бўлиши керак?
4.Ўртача ўлим чақирувчи доза ёки концентрация нима?
5.Токсикология текширувларининг кайси услубларини биласиз?
6.Сичқонларнинг ошқозонига юбориладиган суюкликнинг рухсат этилган хажмини курсатинг:
7.Каламушларда ошқозонига юбориладиган суюклик хажмини рухсат этилган микдорини курсатинг:
8.Куёнлар ошкозонига кирувчи суюкликнинг рухсат этилган хажмни курсатинг:
9.Каламушлардан кон олиш усули:
10.Қуёнлардан қон олиш усули:
11.Сенсибилизация холатини аниклаш услублари кандай?
12.Каламуш ва куенлар учун захарнинг китигловчи хоссаларини лимитланган аникловчи курсаткичини белгиланг:
13.Препарат кумуляцияга оид хоссаси текширилиши учун нима зарур:
14.Синфлар буйича токсиклик даражасини синаб утинг:
15.Сизга сенсибилизацияга оид холатини билиш услубларни курсатинг:
16.Каламушлар ва куёнлар учун қитиқловчи хоссага эга захарнинг лимитланган кўрсаткичини аниқланг:
17.Каламушлар ва куёнлар учун қитиқловчи хоссага эга захарнинг лимитланган кўрсаткичини аниқланг:
18.Токсиклик даражасини синфлар буйича санаб утинг:
19.Препаратнинг кумулятив хоссалаларини текшириб чикиш учун зарур:
20.Токсикологик экспертизасини утказганда токсикометрия мажбурий текширувларини санаб утинг:

Радиология лаб. бўйича:

1.Радиоактив парчаланиш – бу:
2. Альфа парчаланиш – бу:
3. Бетта парчаланиш – бу:
4. Гамма нурланиш - бу:
5. Ўткир нурланиш касаллигига олиб келувчи доза (Гр):
6. Баъзи бир кимёвий элементлар ядроларининг ўз-ўзидан (ихтиёрий) равишда парчаланиши оқибати бу:
7. Радиоактив моддар активлиги тушунчаси остида нимани тушунасиз?
8. Альфа заррани хаводаги ўтиш масофасини кўрсатинг:
9. Гамма нурини хаводаги ўтиш масофасини кўрсатинг:
10. Бета заррани хаводаги ўтиш масофасини кўрсатинг:
11. Фаолликнинг (активликнинг) ўлчов бирлигини кўрсатинг:
12. Эффектив доза бирлигини кўрсатинг:
13. Ютилган доза бирлигини кўрсатинг:
14. Экспозицион доза бирлигини кўрсатинг:
15. Эквивалент доза бирлигини кўрсатинг:
16. Турли нурланиш оладиган касбдаги “А” категорияга кирувчи шахсларининг ўртача йиллик дозаси:
17. Ахолининг оладиган ўртача йиллик дозаси:
18. Ионлаштирувчи нурланишнинг аниқлаш ва ўлчаш усулларини кшрсатинг:
19. Табиий радиацион фон нима?
20. Қайси категория ишчилари учун дозиметрик назорат мажбурий?
21. Ёпиқ ионлаштирувчи нурланиш манбааси нима?
22. Ташқи нурланиш деб нимага айтамиз?
23. Ички нурланиш деб нимага айтамиз?
24. Радиоактивлик тушинчаси қачон ва ким томонидан очилган?
25. Ионлаштирувчи нурланиш манбалари (ИНМ) биологик таъсири остида нима ётади?
26. Стохастик эффект қайси дозаларда хосил бўлиши мумкин?
27. Стронций қайси органларда тўпланади?
28. Йод қайси органда тўпланади?
29. Цезий қайси органда тўпланади?
30. Радиоактив моддалар қайси биологик занжир орқали организмга ўтади?

 Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

Бўлими : Аттестация саволлари   |   info  |