Қидириш   

» Мақолалар Октябр 2018 йилда

05 октябрь 2018,   кўрилган: 770

Қизилтепа туманидаги Тошработ қўрғонида 25-қишлоқ оилавий поликлиникасининг 20 ўринли кундузги шифохона бўлими ишга туширилди.

Эндиликда бу ерда "Қалъаи Ази­зон" ма­ҳал­ласи ва яқин атроф­да­ги яшаш масканлари аҳо­лиси учун эрта тонг­­дан кеч оқшомгача да­­­воланиш имконияти мавжуд. Халқ­қа тез ва си­фатли тиббий ёр­дам кўрсатиш мақ­садида бар­ча за­рур шарт-шароитлар яратилди.

— Тошработ ҳудудида "Обод қишлоқ" дас­тури асосида кенг кў­ламли бунёдкорлик иш­лари олиб бо­рилмоқда, — дейди маҳалла фу­қаролар йиғини раиси Б. Қўш­шиев. — Оилавий полик­ли­никада кун­­дуз­ги шифо­хо­наси очил­гани маҳалладош­лари­­миз учун катта туҳфа бўлди. Давлатимиз­нинг фу­қа­роларга кўр­­­сатаётган бундай ғам­хўрлик ва эътиборидан барча­миз мамнунмиз.

Ушбу бўлимдаги барча хоналар мебель  би­лан жи­ҳоз­лантирилди. Шу­нингдек, шифохона иссиқ ва со­вуқ сув, газ, электр энер­гияси би­лан узлуксиз таъ­минланади. Бун­дан ташқари, физиотерапия ва электр­окар­дио­грам­ма замонавий тиббий асбоблари хизматга шай ту­риб­ди. Беморларни қа­бул қилиш ва пар­варишлашга нав­батчи врач ҳамда ҳамширалар жалб этилган.

Бўлими : Янгиликлар   |   info  |   :